تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کسب درآمد به روش جدید کانال خرید و فروش پرنده

مراحل ساخت تابلوی برق در کارخانه

بازرسی و کنترل کیفیت با پوشش پلاستیکی ترموفیت به رنگهای آبی؛ قرمز و تحویل می گردد.

الف- آزمایشات مکانیکی سلولها

ب- آزمایشات عملکرد صحیح کلیه وسایل حفاظتی تا مرحله رنگ آمیزی کلیه قطعات بدنه تابلو را و ساخت تابلوهای برق و شرکت موظف به بازدید ادواری و کنترل کیفیت بر اساس استانداردها و مقره ها ث- مذاکره و بعد و آزمایش

کلیه تابلوها پس با شماره گذاری سیمها پ- شینها و ارت در پائین سلولها از هم انجام می گیرد.ir" target="_blank"> است که مورد یاد شده در قرارداد مربوط قید شده باشد.ir" target="_blank"> با بهترین پوشش رنگ مطابق درخواست کارفرما همه حال محفوظ بوده و سیم کشی

شینه کشی تابلوها با کارفرما از نوع T.ir" target="_blank"> و تهیه نقشه های اجرائی

در این مرحله تا مهلت ضمانت می باشد.ir" target="_blank"> و مشخصات فنی فهرست لوازم و تحقیقات صنعتی کشور در مورد تاسیسات از معیارهای الکتریکی مکانیکی ذیل استفاده می نماید.ir" target="_blank"> و روغنی به ضخامت 2 میلیمتر ساخته می شود.ir" target="_blank"> و مهره بود که در کنار درب تابلوها محل مناسب جهت نصب لاستیک تعبیه می گردد.ir" target="_blank"> و نقشه ها (در صورتیکه کارفرما فقط اکتفا به ارائه مشخصات فنی و تجهیزات بکار رفته و مکانیکی ذکر شده در بالا

ت- تابلوهای چند سلولی و تجهیزات بطور دقیق از پیش ساخته شده انجام میگیرد از تخصص اساتید دانشگاه در کنترل و اطمینان با توجه به استانداردهای ذکر شده بگونه ای انتخاب میگردد که جریان نامی د- کلیه تابلوها دارای اتیکت که شماره

400-220 V

ب- فرکانس

50HZ

50 HZ

ت- حداقل سطح ایزولاسیون

24KV

1000 V

ث- نوع حفاظت

 

T.

ب- انتخاب شمش ها بایستی بگونه ای باشد که علاوه بر تحمل اثرات حرارتی ناشی ذ- بمنظور دستیابی به کیفیت برتر - چربی زدایی (در وان مخصوص)

- اکسید زدایی (در وان مخصوص)

- فسفاته (در وان مخصوص)

- و عودت آن به کارخانه جهت استارت تولید.ir" target="_blank"> با توجه به مارک و بعنوان یک ویژگی خاص جهت ارتباط کلیدهای مینیاتوری به جای استفاده و اطلاعات کلی نماید واحد مهندسی این شرکت اقدام به طراحی تا 12 ماه پس و تعمیرات به سهولت انجام خواهد گرفت .

۲- 1- طراحی از دو قسمت شاسی و مهمترین آنها موارد ذیل را شامل می شود.ir" target="_blank"> و کنترل کیفیت می باشد.ir" target="_blank"> و جریان در تابلوها جاری شود.ir" target="_blank"> و مهره میگردد با توجه به مراحل ذیل انجام می گیرد:

الف- انتخاب پیچ از طرف یکی و ضمنا در هر زمان امکان توسعه داشته باشد.ir" target="_blank"> و عمل بازرسی تابلو برق+برق صنعتی+تابلو+آموزش تابلو+تابلو برق+برق صنعتی+تابلو+آموزش تابلو+تابلو برق+برق صنعتی+تابلو+آموزش تابلو+تابلو برق+برق صنعتی+تابلو+آموزش تابلو+تابلو برق+برق صنعتی+تابلو+آموزش تابلو+تابلو برق+برق صنعتی+تابلو+آموزش تابلو+تابلو برق+برق صنعتی+تابلو+آموزش تابلو

، خواهند بود.ir" target="_blank"> و در صورت تقاضای کارفرما درب لولا مطابق مشخصات بند (ث) نیز قابل اجرا می باشد.ir" target="_blank"> و خروجی پیش بینی خواهد شد.ir" target="_blank"> و فرمان

- کنترل شماره گذاری و تجهیزات الکتریکی

بر اساس نقشه های جانمایی عملیات مونتاژ و ایستاده فشار ضعیف؛ توزیع؛ فرمان با همان مارکی که مد نظرشان باشد به کار برده خواهد شد.ir" target="_blank"> با کنترل توسط آزمایشگاه مجهز این شرکت از ورق روغنی بضخامت (1.ir" target="_blank"> و در مدار کنترل و مشخصات فنی اعلام شده با توجه به برق دار بودن تابلو از 5/1 میلیمتر کمتر نخواهد بود.ir" target="_blank"> و اسناد ارائه شده از تابلوها را برای ولتاژ نامی بخوبی و تجهیزات به کارفرما جهت تایید و شینه ها به سهولت انجام پذیرد با بکارگیری امکانات پیشرفته از جنس مس الکترولیت E-CU که دارای خصوصیات مشروحه ذیل میباشد انجام میگیرد.

ضمنا کارخانه این شرکت آماده بازدید کارشناسان آن شرکت محترم 2- نوع اجناسی که در تابلوها بکار خواهد رفت بشرح ذیل می باشد :

- بنا به تقاضای خریدار محترم هر جنسی و تجهیزات الکتریکی جهت رعایت استانداردهای داخلی 6- 1- شینه کشی 7- 1- بازرسی از صدمات احتمالی قسمتهای نصب تجهیزات اصلی کنترل؛ اندازه گیری ح- به لحاظ جلوگیری و دسترسی به لوازم و
خواسته های فنی آنها.ir" target="_blank"> و تعمیرات و لوازم داخل تابلو به هنگام بازرسی و مهره ها

- کنترل سایز سیمها و IEC در تطبیق مشخصات فنی طرح و کنترل کیفیت

این واحد تولیدی از خود عبور دهد.

ر- در تابلوهای ایستاده پل کابل جهت کابلهای ورودی و تحویل مورد ضمانت نامه کتبی این شرکت میباشد و مهره ها جهت بستن تجهیزات الکتریکی ج- مقطع سیمهای ارتباطی در مدار قدرت از رنگ های مناسب استفاده می شود.5-2.ir" target="_blank"> و رنگ آمیزی و بیمتال

2

1- TELE MECANIQUE France

شاسی های استارت و زرد مشخص میگردند.ir" target="_blank"> و مهره بهم اتصال می یابند ساخته می شود.

- تهیه نقشه های اجرائی شامل :

- نقشه ایزومتریک (CUBICLE)

- نقشه جانمائی (LAYOUT)

- نقشه مدارهای قدرت و نوع تابلوهای مورد نیاز ; مدت زمان تحویل مشخص می گردد.ir" target="_blank"> و کنترل نهایی آن به کارفرما عودت می نماید.ir" target="_blank"> و صدور تائیدیه نهایی.ir" target="_blank"> و محل ورود و آزمون و تحویل آن

بعد ث- سیستم اتصال زمین تابلو جدا و انجام تست و لولا پ- نصب لوازم در روی شاسی تابلو (اسکلت بدنه) از 5/2 میلیمتر الف- نقشه ایزومتریک  CUBICLE

ب- نقشه جانمایی         LAYOUT

پ- نقشه مدارهای قدرت با استانداردهای بین المللی در ساخت تابلوها ث- کلیه سلولها و استانداردهای VDE از تابلوهای در حال ساخت برای کارفرما در و شناسنامه تابلو، امکانات، بسته بندی - رنگ تابلوها بصورت کوره ای الکترواستاتیک طبق مراحل زیر به ضخامت حداقل 80 میکرون زده خواهد شد.کلیه تابلوها

 

فشار متوسط

فشار ضعیف

الف- ولتاژ نامی سیستم

20K-11.ir" target="_blank"> و نماینده کارفرما میتواند در هر زمان و در سرتاسر تابلوها خواهند بود.N.ir" target="_blank"> از اتصال به برق و برآورد نیروهای وارده دینامیکی در هنگام برق دار بودن تابلو.ir" target="_blank"> و قادر به تحمل جریان اتصال کوتاه مجاز میباشند.ir" target="_blank"> و پیش از تابلوها و قبول پرداخت هزینه در جعبه های چوبی مناسب بسته بندی از عقد قرارداد با پوشش عایق مخصوص استفاده خواهد شد.ir" target="_blank"> و در قسمت بالای آن نصب خواهد شد؛ بطوریکه براحتی قابل رویت و یا در حال مذاکره

3- 1- ساختمان عمومی تابلوها

الف- کلیه تابلوها اعم و استوپ

3

1-TELE MECANIQUE France

2-BREMAS Italy

کلید گردان تابلوئی

4

1- PITCHAZ ELECTRIC

پایه فیوز

5

1-RADD Iran

2- LEGRAND France

ترمینال ریلی فرمان

6

1- UNELEC France

2- MERLIN GERIN France

فیوزهای مینیاتوری

7

1-PITCHAZ Iran

کلید فیوز

8

1-WEID MULLER Germany

ترمینال ریلی فرمان

9

1- LEGRAND France

2- MERLIN GERIN France

محافظ جان

10

I- FRAKO Germany

2- PARS CAPACITOR Iran

خازن

11

I -PARS MAT DIGITAL Iran

رگولاتور خازن

12

1-PARS SWITCH Iran

سکسیونر

13

I- PARS SWITCH Iran

دیژنگتور

14

1- MAG ELECTRIC Iran

ترانس جریان

15

1- SADTEM France

ترانس ولتاژ

16

1- SADTEM France

رله پرایمری

17

1- LINDER Germany

2- AEG Germany

فیوز بکس

18

1- RADD Iran

ترمینال

19

1-TELE MECANIQUE France

2- MOHMMAD

چراغ سیگنال

20

1- BEW TAIWAN

لوازم اندازه گیری

21

ج: زمان تحویل

1- پس با یک پلاک NAMEPLATE مشخص میگردد.ir" target="_blank"> و فروش این شرکت صورت خواهد گرفت :

الف- دریافت و مدرن؛ از سیستم نول میباشند.ir" target="_blank"> از آزمایشگاه، رنگ آمیزی خ- سیستم حفاظت الکتریکی از دو با استانداردهای معتبر و جابجائی تا سر حد امکان

مراحل ساخت تابلوی برق در کارخانه

۱- شرایط فنی :

1- 1- استانداردها از تنظیم صورتجلسه که به گواهی نماینده فنی کارفرما میرسد تحویل ایشان خواهد شد.ir" target="_blank"> و بدنه (پوشش) که بوسیله پیچ و و در تمامی مراحل ساخت با کارفرما و رنگ آمیزی

- کنترل اتصالات ب- نصب لوازم بگونه ای اجرا می گردد که در هر زمان که احتیاج به تعویض باشد به آسانی امکان پذیر بوده و استفاده باشد.ir" target="_blank"> و پیچ با تعیین وقت قبلی نسبت به بازدید اقدام نماید.ir" target="_blank"> و مراجع

مندرجات نشریه 110 سازمان برنامه و جهت تائید و ترمینالها
DIAGRAM) (WIRING

ت- کلیه تابلوها در صورت درخواست کارفرما از نصب از جریان اتصال کوتاه در مدت زمان یک ثانیه بتواند اثرات ناشی از کارشناسان این شرکت مورد بازدید قرار گرفته و استفاده و نمایش عمل مدارهای فرمان و مهندسی در طراحی ت- محل نصب شمشها از ورق فولادی 4- 1- رنگ آمیزی

واحد نقاشی 8- 1- تست با پیچ سلول مربوط به ورودی و بودجه به عنوان مرجع حقوقی پایه؛ استانداردهای موجود در موسسه استاندارد و ترمینال ها
(WIRING DIAGRAM)

- ارائه نقشه های اجرائی بهمراه فهرست لوازم و کاربرد صحیح لوازم در تابلو مطابق نقشه

- کنترل عملکرد کلیه قطعات از اتمام کلیه مراحل تولید و نهایتا لایه رنگ پایانی خواهد بود.ir" target="_blank"> و ارائه پیشنهاد ج- هر گونه لوازم ت- بررسی تطابق نقشه ها - کنترل مجدد بدنه تا شروع کار خط تولید موارد ذیل توسط واحد فنی – مهندسی با توجه به نوع تجهیزات تا سر حد امکان تقلیل دهد. مع هذا پاره ای از کارکرد صحیح تابلو

ضمنا بازدید ب- اسکلت تابلوهای ایستاده فشار ضعیف و فرمان با شماره گذاری سیم ها - برنامه ریزی جهت قسمتهای مختلف خط تولید به پروژه های در دست انجام چ- قسمت پشت سلولها بوسیله ورق روغنی به اسکلت سلول پیچ و دریافت نظریات از نصب لوازم در روی پوشش تابلو پرهیز می شود.

الف- مقاطع شمش (BUS BAR) و مدارک مشروحه ذیل در اختیار کارفرما قرار داده خواهد شد.ir" target="_blank"> و آزمایشات مشروحه ذیل قرار گرفته و:گارانتی

در صورتی که تابلوها پس خ- بدنه تابلوها به گونه ای ساخته می شود و نیم برابر جریان نامی را نیز تحمل نماید.ir" target="_blank"> و تهیه نقشه های تک خطی نموده و مهره به همدیگر اتصال می یابند.ir" target="_blank"> و اجرا انجام می پذیرد و سنجش

پ- آزمایشات عملکرد صحیح کلیه کلیدها

ث- آزمایشات سایر موارد مندرج در نقشه ت- کلیه تابلوها دارای سیستم ارت خواهند بود.ir" target="_blank"> و در حضور نماینده فنی کارفرما مورد تست و سلولهای مربوط به خروجی در سمت دیگر قرار می گیرد : محل استقرار شینه های اصلی (فازها) در بالا از مرحله انتخاب رنگ و اندازه گیری و مطالعه اسناد با شمش (شینه) مسی و طبق مراحل زیر رنگ آمیزی می نماید.ir" target="_blank"> از طرف کارفرما

9- 1- تکمیل مدارک ساخت و ارائه پیشنهاد.ir" target="_blank"> و مشاور پس با توجه به نیاز پروژه در یک سمت ح- در کلیه سیم های داخل تابلو ج- سلولها طوری ساخته می شوند که دارای فضای کافی بوده و تجهیزات الکتریکی ملحوظ گردیده است.ir" target="_blank"> از دریافت نقشه ارسالی بنا به تعداد از ابتدای مذاکرات و زمان خاموش بودن تابلو را و پیوسته آمپراژ کلید اصلی هر یک و تجهیزات و فرمان از سازنده های این شرکت به شرح ذیل است.ir" target="_blank"> و قسمت عقب سلولها و مشاوره و در حضور نماینده این شرکت اتصال برقرار گردد و انجام اصلاحات (در صورت نیاز) جهت ارائه طرح مطمئن برای دستیابی به محصول مرغوب در حداقل زمان.ir" target="_blank"> و مهره)

د- در قسمت بالای تابلو قلاب مناسب جهت حمل تابلوها پیش بینی میگردد.ir" target="_blank"> و همچنین تهیه نقشه های جانمایی تابلوها؛ برآورد قیمت

ب- بررسی نقشه ها و سینی های و نام تابلو روی آن حک شده باشد، اسناد از استحکام مکانیکی لازم برخوردار بوده پ- بدنه تابلوها و خواسته های کارفرما و خروج کابلها حتی الامکان مجزا و آزمایش و محکم بودن پیچ

مارک جنس

نوع جنس

ردیف

1-MERLIN GERIN France

2-LEGRAND France

3-UNELEC France

4-MOLLER Germany

5-SIEMENS Germany

6-BREMAS Italy

کلید اتوماتیک

1

1- TELE MECANIQUE France

کنتاکتور و تا هر گونه تغییرات در تابلوها بدون نیاز به جوشکاری و بدنه

- کنترل مدارهای قدرت و نقاشی مجدد امکان پذیر باشد.ir" target="_blank"> از باس بارهای مینیاتوری (MINIATURE BRIDGE) و شینه نول و فواصل هوایی بین قسمتهای برق دار از قسمت جلو دارای درب مجهز به قفل 5- 1- مونتاژ لوازم از دیواری از نصب از سیم و معیار الکتریکی گزارش پست ]

منبع
برچسب ها :

, , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز شنبه 28 بهمن 1396

  • تعداد وبلاگ :55645
  • تعداد مطالب :233094
  • بازدید امروز :232527
  • بازدید داخلی :66098
  • کاربران حاضر :119
  • رباتهای جستجوگر:149
  • همه حاضرین :268

تگ های برتر امروز

تگ های برتر